plan 2018 maj - Stadnina Pegaz

OK
Przejdź do treści

Menu główne:

PLAN GONITW 2018
maj
Służewiec

Dzień 4 - sobota. 5 maja

1. Gonitwa uczniowska (1). Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie - jeźdźcy, którzy nie wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy 2 kg, a 10 gonitw 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (1600m)

2. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1200m)

3. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1800m)

4. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1800m)

5. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie III grupy. (1600m)

6. Nagroda 11900 zł (6800-2720-1360-680-340)

Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1400m)

7. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)

Gonitwa międzynarodowa dla 3- i 4-letnich kłusaków francuskich (sulki). Start wolny. (1800m)

8. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)

Gonitwa międzynarodowa dla 5-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które od 1.01.2017 roku uzyskały sumę nagród do 8 500 zł włącznie. Start wolny. (2400m)

Dzień 5 - niedziela, 6 maja

1. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego plus 3 kg. (1800m)

2. Nagroda Irandy 18550 zł (10600-4240-2120-1060-530)

Gonitwa dla 3-letnich koni I grupy. (2000m)

3. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich klaczy III grupy, które nie biegały. (1600m)

4. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 4 kg. (1200m)

5. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000m)

6. Nagroda 11900 zł (6800-2720-1360-680-340)

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1600m)

7. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)

Gonitwa międzynarodowa dla 5-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które od 1.01.2017 roku uzyskały sumę nagród do 13 500 zł włącznie. Start wolny. (2200m)

8. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)

Gonitwa międzynarodowa dla 5-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które od 1.01.2017 roku uzyskały sumę nagród 13 501 zł i więcej. Start wolny. (2200m)

Dzień 6 - sobota, 12 maja

1. Nagroda JAROSZÓWKI - (kat. B) 35000 zł (20000-8000-4000-2000-1000)

Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni. (1300m)

2. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. (2000m)

3. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego minus 4 kg (1600m)

4. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (2000m)

5. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. (1400m)

6. Memoriał Stanisława Sałagaja. Nagroda 13650 zł (7800-3120-1560-780-390)

Gonitwa handikapowa I grupy dla 4-letnich ogierów i klaczy czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu generalnego minus 10 kg. (2000m)

7. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800m)

8. Nagroda 11900 zł (6800-2720-1360-680-340)

Gonitwa międzynarodowa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1400m)

Dzień 7-niedziela, 13 maja

1. Nagroda GOLEJEWKA - (kat. B) 35000 zł (20000-8000-4000-2000-1000)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni. (2000m)

2. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1300m)

3. Nagroda 15750 zł (9000-3600-1800-900-450)

Gonitwa handikapowa II grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego minus 8 kg. (1800m)

4. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy, które nie biegały. (1600m)

5. Nagroda PAMIRA - (kat. B) 26250 zł (15000-6000-3000-1500-750)

Gonitwa dla 5-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. (2200m)

6. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1400m)

7. Nagroda 11900 zł (6800-2720-1360-680-340)

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej koni Arabskich Czystej Krwi (PASB), które nie biegały. (1600m)

8. Nagroda 11900 zł (6800-2720-1360-680-340)

Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1600m)

Dzień 8 - sobota, 19 maja

1. Nagroda WIOSENNA - L (kat. A) 61250 zł (35000-14000-7000-3500-1750)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich klaczy. (1600m)

2. Nagroda 15750 zł (9000-3600-1800-900-450)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni II grupy. (1400m)

3. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1600m)

4. Nagroda 15750 zł (9000-3600-1800-900-450)

Gonitwa dla 3-letnich koni II grupy. (1300m)

5. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa handikapowa III grupy dla 3-letnich koni. Wagi według handikapu generalnego plus 1 kg. (2000m)

6. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300)

Gonitwa międzynarodowa eksterierowa* dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (2000m)

7. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu generalnego: 5-letnie i starsze plus 2 kg, 4-letnie minus 1 kg. (1600m)

p8. Nagroda 11900 zł (6800-2720-1360-680-340)

Gonitwa międzynarodowa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1600m)

Dzień 9 - niedziela. 20 maja

1. Nagroda RULERA - L (kat. A) 70000 zł (40000-16000-8000-4000-2000)

Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich ogierów i klaczy. (1600m)

2. Nagroda 15750 zł (9000-3600-1800-900-450)

Gonitwa handikapowa II grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego minus 9 kg. (1800m)

3. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. (lOOOm)

4. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1600m)

5. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1200m)

6. Nagroda KABARETA - (kat. B) 29750 zł (17000-6800-3400-1700-850)

Gonitwa dla 4-letnich koni czystej krwi arabskiej. (2200m)

7. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy. (1800m)

8. Nagroda 11900 zł (6800-2720-1360-680-340)

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały. (1600m)

Dzień 10 - sobota, 26 maja

1. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. (1800m)

2. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni. Wagi według handikapu generalnego. (1600m)

3. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. (1800m)

4. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. (1300m)

5. Gonitwa uczniowska (2). Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie - jeźdźcy, którzy nie wygrali 25 gonitw. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckiej: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy 2 kg, a 10 gonitw 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. (1800m)

6. Nagroda 11900 zł (6800-2720-1360-680-340)

Gonitwa międzynarodowa eksterierowa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. (1600m)

7. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)

Gonitwa międzynarodowa dla 3- i 4-letnich kłusaków francuskich (sulki). Start wolny. (2000m)

8. Nagroda 7000 zł (4000-1600-800-400-200)

Gonitwa międzynarodowa dla 5-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które od 1.01.2017 roku nie wygrały gonitwy. Start wolny. (2200m)

Dzień 11- niedziela, 27 maja

1. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy. (1200m)

2. Memoriał Jerzego Jednaszewskiego. Nagroda 18550 zł (10600-4240-2120-1060-530)

Gonitwa dla 3-letnich koni I grupy. (2200m)

3. Nagroda 12250 zł (7000-2800-1400-700-350)

Gonitwa dla 3-letnich klaczy III grupy. (1600m)

4. Nagroda 10500 zł (6000-2400-1200-600-300)

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1600m)

5. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)

Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych klaczy czystej krwi arabskiej. Wagi według handikapu generalnego: 5-letnie i starsze plus 6 kg, 4-letnie plus 3 kg. (1800m)

6. Nagroda 11900 zł (6800-2720-1360-680-340)

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (1600m)

7. Nagroda 11900 zł (6800-2720-1360-680-340)

Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do

Polskiej Księgi Stadnej koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). (1400m)

8. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)

Gonitwa międzynarodowa dla 5-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki). Start wolny. (2400m)

9. Nagroda 8750 zł (5000-2000-1000-500-250)

Gonitwa międzynarodowa dla 5-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki). Start wolny. (2400m)

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego