news 12_2014 Ecosse najskuteczniejszym reproduktorem - Stadnina Pegaz

OK
Przejdź do treści

Menu główne:

Sezon 2014

12.2014


ECOSSE NAJSKUTECZNIEJSZYM REPRODUKTOREM!Kilka dni temu portal tower-racing.pl przedstawił ciekawe zestawienie, obrazujące skuteczność ogierów w okresie stanówkowym 2010-2013. Opublikowane dane prezentujemy obok w wersji graficznej. Autorzy obliczyli procentowy współczynnik skuteczności w oparciu o liczbę pokryć i ilość pomyślnie narodzonych źrebiąt. Nie analizowali powodów nieudanych ciąż zakładając, że jest to czynnik loteryjny, dotyczący w jednakowym stopniu każdego reproduktora. Aby nie zniekształcać obrazu całości krycia, których efektem była śmierć klaczy przed narodzinami źrebiaka, nie zostały uwzględnione.
Wydaje nam się, że taka metoda przy odpowiedniej aktywnosci ogiera (założono co najmniej 10 kryć w ciągu trzech lat) klarownie przedstawia efekty hodowlane reproduktorów.
Z przyjemnością odnotowujemy fakt, że nacz ogier czołowy Ecosse zajął w tym rankingu pierwsze miejsce wyprzedzając Hipolinera i Boreas Rusha, które osiągnęły ten sam współczynnik skuteczności, lecz obliczony na znacznie mniej licznej próbie.
Opracowane przez lata praktyki standardy w Stadninie Pegaz owocują dobrymi efektami w odniesieniu tak do reproduktora jak i klaczy. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż na pięć nieudanych ciąż jakie miały miejsce u nas w rozpatrywanym okresie, aż cztery dotyczyły klaczy spoza naszego stada, bądź włączonych do niego niedawno.

Cieszymy się z sukcesów naszego Ecosse'a odbierając je jako potwierdzenie słuszności obranej strategii hodowlanej.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego